Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Postizanje konsenzusa za usvajanje i punu usklađenost sa zakonom o Srbiji 100% bez duvanskog dima

Kratak opis

Pušenje i izlaganje duvanskom dimu je visoko u Srbiji. Sadašnji zakoni imaju nedostataka. Nacrt izmenjenog zakona je pripremljen i predviđa zabranu pušenja u svim ugostiteljskim objektima. U planu su aktivnosti mobilizacije ka donosiocima zakona i raznim interesnim grupama.
$text

Ciljevi:

Opšti cilj je da se donesu amandmani na zakon bez duvanskog dima koji će obuhvatiti trenutno izuzeti sektor ugostiteljstva. Cilj 1: Postizanje konsenzusa u ključnim državnim organima i da podrže i usvoje amandmane o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima. Cilj 2: Ostvarivanje podrške šire javnosti (i predstavnike ugostitelja) pružanjem informacija o kontroli duvana i praksi.

Teoretska pozadina:

Štetnost pušenja je već odavno poznata i dokumentovana. Republika Srbija se potpisivanjem Okvirne konvencije o kontroli duvana obavezala za poštovanje svih njenih odredbe i da će sprovoditi aktivnosti u cilju kontrole duvana. Adekvatna zakonska regulativa je jedna od mera kontrole duvana.

Broj i vrste aktivnosti:

1. Izgradnja informacionih resursa - materijala 2. Obraćanje ključnim donosiocima odluka da bi se zadobila podrška (Organizovanje okruglih stolova, rasprava sa zakonodavcima, realizatorima radi preporuke zakona o 100% zabrani pušenja, jedna studijska poseta za donosioce odluka). 3. Izgradnja podrške šire javnosti (uključujući i predstavnike ugostiteljstva) pružanjem informacija o kontroli duvana i najboljoj praksi. 4. Ciljani događaji za podizanje svesti i dobijanje medijske pažnje, obeležavanje nacionalnog i Svetskog dana bez duvana, zajednički događaji sa partnerima 5. Organizovanje konferencija za štampu za novinare/urednike i davanje saopštenja za javnost,

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

U projektu radi 12 osoba iz IZJS Batut i3 osobe iz drugih organizacija.

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

Nadežda Nikolić

Institucija:

IZJS Batut

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

nadan@batut.org.rs

Telefon:


Web stranica:


datum početka:

01.04.2017

datum završetka:

30.09.2018

Starosne grupe

0-7, 8-13, 14-17, 18-24, 24-30, 30-64, 65+

Ciljna grupa:

multiplikatori: Drugo
krajnji primalac: opšta populacija

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam

Okruženje

politika /opštine /region/lokalne vlasti/uprave, nespicifično (javnost, opšta populacija)

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, duvan

Rizično ponašanje

./.

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

savetovanje, predavanje, medijska kampanja
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

međunarodno: The Union i Blumberg Philanthropies

Evaluacija

interno, eksterno
Regioni/Oblasti/OpštineBeogradski region
Region Vojvodine
Region Šumadije i Zapadne Srbije
Region Južne i Istočne Srbije
Region Kosovo i Metohija