Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Globalno istraživanje upotrebe duvana među mladima 13-15 godina u Srbiji 2017. godine (GYTS 2017)

Kratak opis

Kancelarija za prevenciju pušenja IZJS Batut sprovodi Istraživanje GYTS 2017. uz podršku SZO, Ministratva zdravlja RS i Ministarstva prosvete RS , a po metodologiji SZO i Centra za prevenciju i kontrolu bolesti u SAD.
$text

Ciljevi:

Istraživanje ima za cilj da se dobiju neophodni podaci o znanju, stavovima i ponašanju mladih među učenicima VII i VIII osnovne škole i I razreda srednje škole kada je u pitanju pušenje i obezbeđuje opšti standard u sistematskom praćenju upotrebe duvana kod mladih.

Teoretska pozadina:

Štetnost pušenja je već više od pola veka poznata i dokumentovana. Republika Srbija se potpisivanjem Okvirne konvencije o kontroli duvana obavezala da će poštovati sve njene odredbe i sprovoditi aktivnosti u cilju kontrole duvana, a monitoring je jedna od mera neophodnih u kontroli duvana.

Broj i vrste aktivnosti:

1. Priprema metodologije 2. Rad na terenu - anketiranje 3. Analiza, objavljivanje i promocija rezultata istraživanja

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

U Kancelariji za prevenciju pušenja rade tri osobe.

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

Nadežda Nikolić

Institucija:

Institut za javno zdravlje Srbije

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

nadan@batut.org.rs

Telefon:


Web stranica:


datum početka:

01.03.2017

datum završetka:

30.06.2017

Starosne grupe

14-17

Ciljna grupa:

multiplikatori: Mladi
krajnji primalac: Mladi

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam

Okruženje

škola

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, duvan

Rizično ponašanje

./.

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

ostalo: Istraživanje
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

međunarodno: SZO i CDC

Evaluacija

interno, eksterno
Regioni/Oblasti/OpštineBeogradski region
Region Vojvodine
Region Šumadije i Zapadne Srbije
Region Južne i Istočne Srbije
Region Kosovo i Metohija