Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Zavisnost na "ignore"!

Kratak opis

Opšti cilj projekta je promovisanje inovativnih aktivnosti u promociji zdravlja i prevenciji bolesti zavisnosti mladih ljudi posebno školskog uzrasta.
$text

Ciljevi:

-Sticanje znanja o bolestima zavisnosti -Podsticanje mladih na aktivnosti u oblasti prevencije zavisnosti -Informisanje mladih o bolestima zavisnosti putem interneta -Određivanje smernica za dalji rad sa mladima -Organizovanje slobodnog vremena mladih -Podizanje svesti zajednice o bolestima zavisnosti i značaju prevencije

Teoretska pozadina:


Broj i vrste aktivnosti:

1. Organizovana zdravstvena predavanja za učenike srednjih škola u Pančevu 2. Nagradni konkurs za najbolji poster/film 3. Facebook stranica https://www.facebook.com/zavisnostnaignore/ 4.Anketa za mlade http://www.zjzpa.org.rs/rezultati-istrazivanja-zavisnost-na-ignore/ 5.Završna manifestacija konkursa i dodela nagrada 6.Štampanje najboljeg postera ; medijska prezentacija

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

1. Prim. dr Ljiljana Lazić,specijalista socijalne medicine, subspec.zdravstvenog vaspitanja 2. Diplomirani pedagog Jelena Krstić, zdravstveni saradnik 3.Prim. dr Dubravka Nikolovski,specijalista higijene 4. Diplomirani farmaceut Mirjana Ostojin, specijalista sanitarne hemije 5. dr Tanja Todorović,specijalista epidemiologije 6. Strukovni zdravstveni tehničar Osman Hamzagić,specijalista javnog zdravlja

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:

Projekat je realizovan u potpunosti sa velikim obuhvatom mladih i kao takav se smatra pogodnim za realizovanje i sledeće godine. Ukupno je u aktivnostima učestvovalo 16 osnovnih, 14 srednjih škola, 1801 mladih sa teritorije AP Vojvodine , 130 odraslih i preko 60 000 osoba obuhvaćeno je aktivnostima na Facebook stranici.
Kontakt informacije projekta

Lice:

Prim.dr Lazić Ljiljana

Institucija:

Zavod za javno zdravlje Pančevo

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

promocija@zjzpa.org.rs

Telefon:

013/322-965

Web stranica:

http://www.zjzpa.org.rs/

datum početka:

01.04.2016

datum završetka:

01.11.2016

Starosne grupe

8-13, 14-17, 18-24

Ciljna grupa:

multiplikatori: Mladi
krajnji primalac: Učenici viših razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  1160
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  1801

Okruženje

slobodno vreme, škola, javna manifestacija, nespicifično (javnost, opšta populacija)

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, alkohol, duvan, Ilegalne droge

Rizično ponašanje

Rizično ponašanje, problematično korišćenje interneta / kompjutera, problematično korišćenje medija (televizija, mobilni telefon, itd.), patološko kockanje / klađenje

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

predavanje, interaktivno, medijska kampanja
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

nacionalno

Evaluacija

interno, evaluacija učinka
Regioni/Oblasti/OpštineJužnobanatska oblast (Region Vojvodine)