Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Gledaj me, slušaj me, naučiću te

Kratak opis

Motivisanje, edukacija i osnaživanje mladih za realizaciju vršnjačkih radionica sa učenicima osnovne škole iz oblasti promocije zdravih stilova života
$text

Ciljevi:

1. Edukacija i doedukacija vršnjačkih edukatora 2. Podizanje nivoa svesti kod mladih o štetnosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, promocija zdravih stilova života

Teoretska pozadina:


Broj i vrste aktivnosti:

1. Letnji kamp mladih - edukacija i doedukacija vršnjačkih edukatora 2. Realizacija vršnjačkih radionica u osnovnim školama

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

Volonteri Crvenog krsta Sombor -(omladinci - vršnjački edukatori, zdravstveni radnici)

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

Biljana Klipa

Institucija:

Crveni krst Sombor - Gradska organizacija

Tip ustanove:

Crveni krst

Adresa:

sombor@redcross.org.rs

Telefon:

+38125431430

Web stranica:


datum početka:

01.01.2015

datum završetka:

31.12.2015

Starosne grupe

8-13, 14-17

Ciljna grupa:

multiplikatori: Mladi
krajnji primalac: učenici osnovne škole

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  200
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  130

Okruženje

slobodno vreme, škola

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, alkohol, duvan, Ilegalne droge

Rizično ponašanje

Rizično ponašanje

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

Vrsnjacka edukacija, Edukacija edukatora, radionica, interaktivno
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

opštine (lokalno)

Evaluacija

interno
Regioni/Oblasti/OpštineZapadnobačka oblast (Region Vojvodine)
Sombor – grad (Region Vojvodine, Zapadnobačka oblast)