Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

Odrastanje bez alkohola, droge, kocke sekti i nasilja

Kratak opis

Obuka nastavnika, učenika i roditelja da prepoznaju rizična ponašanja u periodu odrastanja. Sticanje veština i znanja kako da se preventivno deluje. Podrška školama da samostalno prave svoje vlastite programe preventivnog delovanja.
$text

Ciljevi:

Obučiti što veći broj nastavnika da kreiraju vlastitu preventivnu praksu, organizuju vršnjačku medijaciju u svojim školama..Izrada autentičnih programa prevencije u školama obuhvaćenim programom

Teoretska pozadina:

Autori projekta su objavile priručnik za učenike, nastavnike i roditelje "ZNAMO BRINEŠ"...

Broj i vrste aktivnosti:

Teoretske predavanja praćena prezentacijama Interaktivne radionice Kviz za učenike starijih razreda osnovne škole i srednjoškolce Film "I ja imam srce"-autentične ispovesti dugogodišnjih zavisnika Tribine za roditelje i druge zainteresovane građane

Opis sadržaja aktivnosti:

Kroz sve aktivnosti proteže se metodologija interaktivnog rada; Obrađuju se teme : Alkoholizam mladih, Narkomanija, Sekte-lovci na mlade duše, Nasilje, Kocka

Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

1. Marijana Stefanović, diplomirani psiholog, psihoterapeut, direktor OŠ"Branislav Nušić" u Beogradu 2. Borinka Stojilović, profesor razredne nastave, koordinator preventivnih aktivnosti pripremljenih za učenike,OŠ"Branislav Nušić" u Beogradu

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:

Realizaciju ovog preventivnog programa počelu smo u septembru 2014. Do sada imamo već nekoliko samostalno osmišljenih mini projekata prevencije u školama gde je obuka realizovana. Primer:OŠ"Janko Katić" Rogača
Kontakt informacije projekta

Lice:

Marijana Stefanović

Institucija:

Osnovna škola "Branislav Nušić"

Tip ustanove:

Škola

Adresa:

nusicbg@gmail.com

Telefon:

011/2460-763

Web stranica:

www.nusicbg.org.rs

datum početka:

01.09.2014

datum završetka:

31.08.2016

Starosne grupe

8-13, 14-17, 18-24, 24-30, 30-64

Ciljna grupa:

multiplikatori: Nastavnici
krajnji primalac: Učenici osnovnih i srednjih škola

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  390

Okruženje

škola

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, alkohol, duvan, Ilegalne droge, Drugo

Rizično ponašanje

Rizično ponašanje, patološko kockanje / klađenje, ostalo: pripadnost sektama

Životne veštine

Životne veštine: pravilno donošenje odluka, veština pružanja otpora pritisku vršnjačkih grupa

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

predavanje, Edukacija edukatora, radionica, interaktivno
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

opštine (lokalno), međunarodno: Škole zainteresovane za program obuke

Evaluacija

interno
Regioni/Oblasti/OpštineBeogradski region
Region Vojvodine
Region Šumadije i Zapadne Srbije
Region Južne i Istočne Srbije