Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

"Hoću da znam jer ja biram!"

Kratak opis

Cilj projekta je smanjenje problema zavisnosti kroz unapređenje informisanosti, znanja i motivaciju mladih da kroz kreativnost prevazilaze razvojne probleme, korisno provode slobodno vreme i usvajaju ponašanja u korist zdravlja.
$text

Ciljevi:

Opšti ciljevi i Specifični ciljevi

Teoretska pozadina:


Broj i vrste aktivnosti:

1. Pripremna faza 2. Likovni konkurs za srednje umetničke škole 3. Realizacija multimedijalnih tribina 4. Promocija fizičke aktivnosti i sporta 5. Nagradni konkurs za srednje škole za najbolji video zapis 6. Medijska kampanja 7. Završa faza – evaluacija i izveštavanje

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

Zavod za javno zdravlje Subotica: Koordinator/ka projekta Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, lekar specijalista soc. med. u C. za promociju zdravlja. Članovi/ce projektnog tima Jasmina Mihaljev, (SSS - med. sestra) C. za promociju zdravlja. C.za analizu, planiranje i org. zdra. zaštite i informatiku i biostatistiku u zdrav. : Mirjana Bugarčić, (dipl. ekonomista) referent za ekonomiku zdravstva, Nataša Nimčević, programer (elektro inženjer). Stručni saradnici/ce: Sanja Perković Goga, psiholog i psihoterapeut - Udruženje Restart Iso Planić prof. geografije, instruktor službe vodiča Planinarskog saveza Srbije i direktor Politehničke škole u Subotici. Cecilia Hajzler, Udruženje za pomoć zavisnicima i bivšim zavisnicima „RESTART“ , Viša škola za likovne i primenjene umetnosti u Beogradu “. Dejana Baltes, koordinator Kancelarije za mlade Grada Subotica, profesor razredne nastave i omladinski radnik u zajednici. Koordinatorka Kancelarije za mlade. Bojan Stipić, Volonter u Kancelariji za mlade Grada Subotica, tehničar štampe.

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

NADA KOSIĆ BIBIĆ

Institucija:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

promocija@zjzs.org.rs

Telefon:

024/601-069

Web stranica:

www.zjzs.org.rs

datum početka:

01.11.2015

datum završetka:

otvoren

Starosne grupe

14-17

Ciljna grupa:

multiplikatori: Mladi
krajnji primalac: učenici Srednjih škola

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  210
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam

Okruženje

škola, javna manifestacija, nespicifično (javnost, opšta populacija)

Nivo prevencije

selektivna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, Ilegalne droge

Rizično ponašanje

./.

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

Unapređenje zdravlja

Metoda

Edukacija edukatora, radionica, interaktivno, medijska kampanja
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

nacionalno

Evaluacija

evaluacija procesa
Regioni/Oblasti/OpštineRegion Vojvodine