Debug version 140704.0500
Prevencija
Kratak opis projekta

Naslov

"Program prevencije zloupotrebe droge u Srbiji"

Kratak opis

Rad u osnovnim i srednjim školama. Interaktivna predavanja sa power point prezentacijom, tokom školskog časa.Raspored časova predlažu škole, usklađuje se sa ostalim poslovima Centra za promociju zdravlja.
$text

Ciljevi:

Pružiti potreban nivo informacija i motivisati ne samo na razmisljanje o zdravom načinu života bez zloupotrebe PAS već na sačinjavanje zdravog načina života..

Teoretska pozadina:

Informatori, priručnici, vodiči i brošure koje je izdao IZJZ Srbije.

Broj i vrste aktivnosti:

Interaktivna predavanja sa power point prezentacijom, prikaz izabranih video zapisa i radionice tokom školskog časa.

Opis sadržaja aktivnosti:


Broj i radno mesto angažovanog osoblja:

Jedan lekar, specijalista socijalne medicine.

Kontinuitet, održivost, korisne informacije i ostalo:


Kontakt informacije projekta

Lice:

NADA KOSIĆ BIBIĆ

Institucija:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Tip ustanove:

Institut/Zavod za javno zdravlje

Adresa:

promocija@zjzs.org.rs

Telefon:

024/601-069

Web stranica:

www.zjzs.org.rs

datum početka:

01.11.2010

datum završetka:

otvoren

Starosne grupe

14-17

Ciljna grupa:

multiplikatori:
krajnji primalac: Učenici 7. razreda OŠ i 3. SŠ

Pokrivenost:

Planirana pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam
Aktuelna pokrivenost (broj različitih lica):
  neprimenljivo / ne znam

Okruženje

škola

Nivo prevencije

univerzalna
Ciljevi

Specifično korišćenje supstanci

Specifično korišćenje supstanci, alkohol, duvan, Ilegalne droge

Rizično ponašanje

Rizično ponašanje

Životne veštine

./.

Unapređenje zdravlja

./.

Metoda

Vrsnjacka edukacija, radionica, interaktivno, medijska kampanja
Izvori finansiranja / Evaluacija

Izvori finansiranja

nacionalno

Evaluacija

nije evaluirano
Regioni/Oblasti/OpštineRegion Vojvodine
Severnobačka oblast (Region Vojvodine)