Debug version 140704.0500

Filter reset

Prevention
TitleLevelEvalSettingTarget groupInstitutionRegionDate
Aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja na prevenciji bolesti nastalih kao posledica pušenja
U okviru projekta realizuju se aktivnosti koje su u skladu sa Strategijom kontrole duvana Republike Srbije.Planirane su aktivnosti na smanjenju potražnje za duvanskim proizvodima, realizaciji monitoringa, evaluacije i izveštavanje o upotrebi duvana i politici kontrole duvana.
Universal
Internal
Process evaluation
Health service
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Multipliers
Final addressee
IZJS BatutBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2014
Program za prevenciju zloupotrebe droga i alkoholizma
Program obuhvata edukativne aktivnosti i monitoring kao i stručno koordinativni rad sa okružnim institutima/zavodima za javno zdravlje.
Universal
Internal
Process evaluation
Health service
Youth offices
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
+ 3Health service
Youth offices
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Educational institutions
Addiction services
Public events
Multipliers
Final addressee
Institut za javno zdravlje SrbijeBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2012
Prevencija narkomanije medju mladima - IZBOR JE TVOJ
Interaktivni rad sa mladima, kroz radionice.
Universal
Internal
External
Process evaluation
Family
Leisure time
Health service
+ 3Family
Leisure time
Health service
Youth offices
Church
Educational institutions
Multipliers
Final addressee
Zavod za javno zdravlje SomborVojvodina region2012-2013
"Program prevencije zloupotrebe droge u Srbiji"
Rad u osnovnim i srednjim školama. Interaktivna predavanja sa power point prezentacijom, tokom školskog časa.Raspored časova predlažu škole, usklađuje se sa ostalim poslovima Centra za promociju zdravlja.
Universal
Not evaluated
Educational institutions
Final addressee
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICAVojvodina region2010-open
"Leskovačke škole bez droge i nasilja"
Projekat „Leskovačke škole bez droge i nasilja“, realizovan na teritoriji Grada Leskovca,nastao je kao rezultat analize bezbedonosne situacije na opštini Leskovac, analizom prioriteta u proceni lokalne bezbednosti zajednice, a sastavni deo je Lokalne strategije o bezbednosti.
Universal
Internal
External
Process evaluation
Family
Adult and family education
Leisure time
+ 9Family
Adult and family education
Leisure time
Health service
Youth offices
Church
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Educational institutions
Sports
Criminal matters/Police
Addiction services
Public events
Multipliers
Final addressee
Zavod za javno zdravlje LeskovacSouth and East Serbia region2012
"Hoću da znam jer ja biram!"
Cilj projekta je smanjenje problema zavisnosti kroz unapređenje informisanosti, znanja i motivaciju mladih da kroz kreativnost prevazilaze razvojne probleme, korisno provode slobodno vreme i usvajaju ponašanja u korist zdravlja.
Selective
Process evaluation
Educational institutions
Public events
Multipliers
Final addressee
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICAVojvodina region2015-open
Odrastanje bez alkohola, droge, kocke sekti i nasilja
Obuka nastavnika, učenika i roditelja da prepoznaju rizična ponašanja u periodu odrastanja. Sticanje veština i znanja kako da se preventivno deluje. Podrška školama da samostalno prave svoje vlastite programe preventivnog delovanja.
Universal
Internal
Educational institutions
Multipliers
Final addressee
Osnovna škola "Branislav Nušić"Belgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region2014-2016
Aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja na prevenciji bolesti nastalih kao posledica pušenja
U okviru projekta realizuju se aktivnosti koje su u skladu sa Strategijom kontrole duvana Republike Srbije.Planirane su aktivnosti na smanjenju potražnje za duvanskim proizvodima, realizaciji monitoringa, evaluacije i izveštavanje o upotrebi duvana i politici kontrole duvana.
Universal
Internal
Process evaluation
Health service
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Multipliers
Final addressee
IZJS BatutBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2015
Preventivni program suzbijanja zloupotrebe droga za decu i omladinu
Program obuhvata edukativne aktivnosti i monitoring kao i stručno koordinativni rad sa okružnim institutima/zavodima za javno zdravlje sa uvidom u preventivne aktivnosti i izradom preporuka za sadržaje i metode rada na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS).
Universal
Internal
Process evaluation
Health service
Youth offices
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
+ 3Health service
Youth offices
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Educational institutions
Addiction services
Public events
Multipliers
Final addressee
Institut za javno zdravlje SrbijeBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2015
Gledaj me, slušaj me, naučiću te
Motivisanje, edukacija i osnaživanje mladih za realizaciju vršnjačkih radionica sa učenicima osnovne škole iz oblasti promocije zdravih stilova života
Universal
Internal
Leisure time
Educational institutions
Multipliers
Final addressee
Crveni krst Sombor - Gradska organizacijaVojvodina region2015
Program prevencija bolesti zavisnosti i promocija zdravih stilova života
Aktivnosti Crvenog krsta Sremski Karlovci po programu, prevencija rizičnog ponašanja, bolesti zavisnosti i promocija zdravih stilova života održana su: predavanja, edukativne igre, seminari, takmičenja, smotre.
Universal
Internal
Social service institutions
Educational institutions
Multipliers
Final addressee
Crveni krst Sremski KarlovciVojvodina region2015
Aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja
U projektu se realizuju aktivnosti predviđene i definisane kao aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja i koje su u skladu sa Strategijom kontrole duvana RS.- smanjenje potražnje za duvanskim proizvodima, monitoring, evaluacije i izveštavanje o upotrebi duvana i politici kontrole duvana.
Universal
Internal
Process evaluation
Health service
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Multipliers
Final addressee
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović BatutBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2016
Prevencija kockanja i zloupotrebe interneta kod mladih
Projekat se bavi edukacijom mladih i prevencijom zavisnosti od kocke i interneta. Svrha programa je podizanje nivoa znanja i razvijanje veština kod mladih za neprihvatanje štetnih modela ponašanja i smanjen broj mladih koja su pod rizikom i smanjenje rizičnog ponašanja.
Universal
Internal
Family
Social service institutions
Youth offices
+ 2Family
Social service institutions
Youth offices
Educational institutions
Addiction services
Multipliers
Final addressee
Centar za vaspitanje i brigu o deci i omladini i prevenciju zavisnosti od kocke i interneta ''ADIJAFORA''Belgrade region2016
Zavisnost od kockanja i interneta učenika osnovnih i srednjih škola
Projekat podrazumeva edukaciju nastavnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama. Učesnici će biti osposobljeni da prepoznaju znake i uzroke zavisnosti, načine i pristupe situacijama i naučiće osnovne modele za pomoć i prevenciju kod zavisnosti od kocke i interneta učenika.
Universal
Internal
Process evaluation
Workplace
Adult and family education
Social service institutions
+ 2Workplace
Adult and family education
Social service institutions
Youth offices
Educational institutions
Multipliers
Final addressee
Centar za vaspitanje i brigu o deci i omladini i prevenciju zavisnosti od kocke i interneta ''ADIJAFORA''Belgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region2016-2018
Zavisnost na "ignore"!
Opšti cilj projekta je promovisanje inovativnih aktivnosti u promociji zdravlja i prevenciji bolesti zavisnosti mladih ljudi posebno školskog uzrasta.
Universal
Internal
Outcome evaluation
Leisure time
Educational institutions
Public events
Multipliers
Final addressee
Zavod za javno zdravlje PančevoVojvodina region2016
Aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja
U projektu se realizuju aktivnosti predviđene i definisane kao aktivnosti Kancelarije za prevenciju pušenja i koje su u skladu sa Strategijom kontrole duvana RS.- smanjenje potražnje za duvanskim proizvodima, monitoring, evaluacije i izveštavanje o upotrebi duvana i politici kontrole duvana.
Universal
Internal
Process evaluation
Health service
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Addiction services
Multipliers
Final addressee
IZJS BatutBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2017
Globalno istraživanje upotrebe duvana među mladima 13-15 godina u Srbiji 2017. godine (GYTS 2017)
Kancelarija za prevenciju pušenja IZJS Batut sprovodi Istraživanje GYTS 2017. uz podršku SZO, Ministratva zdravlja RS i Ministarstva prosvete RS , a po metodologiji SZO i Centra za prevenciju i kontrolu bolesti u SAD.
Universal
Internal
External
Educational institutions
Multipliers
Final addressee
Institut za javno zdravlje Srbije Belgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2017
Postizanje konsenzusa za usvajanje i punu usklađenost sa zakonom o Srbiji 100% bez duvanskog dima
Pušenje i izlaganje duvanskom dimu je visoko u Srbiji. Sadašnji zakoni imaju nedostataka. Nacrt izmenjenog zakona je pripremljen i predviđa zabranu pušenja u svim ugostiteljskim objektima. U planu su aktivnosti mobilizacije ka donosiocima zakona i raznim interesnim grupama.
Universal
Internal
External
Politics/Municipality/County/Gouvernment/Regulatory authorities
Multipliers
Final addressee
IZJS BatutBelgrade region - Vojvodina region - Šumadija and West Serbia region - South and East Serbia region - Kosovo and Metohia region2017-2018